Daniëlle van den Broek

'DE MENTALE COMPONENT' (Yatusanti's 'Just Words')

  • (0) comments
  • 17/04/2016

In dit technologische tijdperk vind ik het van essentieel belang om vanuit de praktijk op te leiden. In andere woorden opleiden vanuit het hart en lichaam in plaats van opleiden vanuit het hoofd. Theoretische achtergrond blijft echter altijd wel van belang. Het mooie van dit internet tijdperk is dat we efficiënter en gerichter kunnen werken. Domweg gigantische hoeveelheden theorie uit je hoofd leren hoeft niet meer. Alleen maar de theorie die de praktijk ondersteund leren vinden en deze toe passen in de praktijk is volgens mij zoals het moet zijn. Wat een energie hebben we verspild in onderwijs. En nog steeds.Onderstaande stuk komt uit 1 van de ‘Selfmanagement’ cursussen die ik momenteel in meerdere gemeentes aan het geven ben. Deelnemers doen op ‘blog-achtige’ wijze via social media kennis op. Deze blog gaat over de mentale factor.

‘Zoals jullie weten geven wij training vanuit een ‘holistic approach’ ( holistische benadering) . Training is voor ons niet alleen fysiek maar vooral mentaal en spiritueel. Maar in feite is alles in het leven een mentale en spirituele kwestie. Het lichaam is een volger. Echter het lichaam heeft veel informatie in zich en het is ons leerproces om deze 'taal' te begrijpen en Aandacht voor te krijgen. Ofwel het begint bij Aandacht en daar waar de aandacht is gaat het lichaam mee. Met andere woorden aandacht hebben voor het lichaam is het begin van zelfkennis. Aandacht, focus, intentie allemaal woorden die hetzelfde beschrijven. ‘Aandacht’  is iets heel subtiel, ontastbaar maar voor iedereen helder te begrijpen.

Afgelopen maanden hebben we veel ‘aandacht’ besteed aan deze aandacht. Proberen te ‘trainen met de aandacht erbij’ zeggen we dan. In het begin is dat best wennen. Maar ook mentale training heeft tijd nodig. Net zoals het fysiologische lichaam ook de tijd nodig heeft om zich aan te passen zo heeft ook je mentaliteit of mentale lichaam de tijd nodig om zich aan te passen. Maar omdat we vaak vooral gericht zijn op de buitenkant (het fysiek zichtbare lichaam) is onze aandacht daar vooral op gericht. Bijvoorbeeld tijdens het trainen, en dan zeker binnen een groep, is dit al heel snel het geval. ‘Concentratie!’ roepen we dan vaak. Of ‘blijf bij jezelf’. Dit zijn Q’s of ‘reminders’ of ‘triggers’ om je ‘aandacht (ook) naar binnen’ te brengen…

Zo zijn er veel externe factoren die je constant ‘verleiden’. Bijvoorbeeld het in een groep trainen. Dit maakt het lastiger om je aandacht bij jezelf te houden. Hierom zijn we juist voorstander van het bewegen binnen een groeps organisatie. We noemen dit dan de sociale component van het trainen. Maar wat we in feite doen is je mentale persoonseigenschappen mbt ‘het sociale’ trainen. De omgeving is je spiegel noemen we dat in ons werk. Anders gezegd is de groep in dit geval het middel die gebruikt wordt om je eigen mentale eigenschappen te optimaliseren. Maw hoe meer je ‘bestand’ bent tegen de ‘groepsdruk’ hoe sterker je mentaal bent of wordt. Anderzijds kan het ook leerzaam zijn om je ego opzij te zetten en je over te geven aan de groep.

De training is een oefensituatie. Een leeromgeving. Een omgeving waarin je op een laagdrempelige manier kunt werken aan jezelf. Op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Als begeleiders willen we graag dat de opgedane ervaringen uiteindelijk vooral worden ‘vertaald’ naar het dagelijkse leven. Pas dan zijn we met z’n allen echt ‘functioneel’ bezig. Dus als je tijdens de training hebt ervaren hoe belangrijk het kan zijn om ‘door te moeten zetten’ wanneer het zwaar wordt, is het zaak om deze ervaring van de training mee te nemen naar je dagelijkse leven. Wees je ervan bewust dat je het tijdens de training ook kon dus waarom in een andere situatie dan ook niet?

Wat ook goed is om ‘mee te nemen’ is het trainen in ‘het denken in oplossingen’. Bijvoorbeeld de opties tijdens de training. De opties zijn bedoeld als oplossing om niet niets te hoeven doen. Een fysiologische voorwaarde van het trainen is namelijk dat er arbeid geleverd moet worden. En dat de intensiteit zodanig moet zijn dat het lichaam gestimuleerd wordt om te groeien, afvallen etc. Uit zijn of haar ‘comfortzone ‘ gehaald moet worden wil het effect hebben. Voor ons betekent dit dat wanneer we oefeningen gaan doen en we zeggen dat we de oefening telkens 1 minuut doen.  En dit een x aantal keer. En dat we zeggen dat de rust zo kort mogelijk moet zijn. Dit zeggen we dan om de intensiteit hoog te houden. Met als doel het gewenste fysiologische effect te creëren. Namelijk spier toename en vetafname simpel gezegd. Maw als de intensiteit niet hoog genoeg is zal het lichaam ook niet zodanig reageren. Daarom geven we opties. Dat wanneer je een oefening technisch gezien niet kunt volhouden je altijd ‘een optie terug’ kunt zodat je de intensiteit toch hoog weet te houden. De techniek of vorm van de oefening is altijd de bepalende factor. Die is het belangrijkst. Kun je die niet handhaven of vasthouden dan pas je de oefening aan en doe je een optie terug of lichter.

Kortom. Een juiste mindset. Bij de komende trainingen is het belangrijk ( en voor altijd ) dat je je opties goed in de gaten houdt. Als een oefening met desbetreffende materiaal technisch niet meer lukt leg je het neer en ga je verder zonder materiaal. Of bij sommige oefeningen leg je het materiaal op je schouders als het ‘overhead’ niet meer lukt. En zo geldt dat voor bij alle materialen. Maar allemaal zijn ze weer anders met hun eigen specieke kenmerken. Uiteindelijk draait het qua oefeningen gezien altijd om de Core ( powerhouse ) en primal moves ( squat, pull, lift, push, lunge, twist en verplaatsen ). En zijn de materialen ervoor om deze oefeningen te verzwaren zodat de core en primal moves nog meer worden uitgedaagd. Om wederom die groeistimulans te geven en te blijven geven aan de fysiologie van het lichaam.

Daarnaast is het belangrijk dat je naar je eigen lichaams signalen ‘luistert’. En je niet mee laat slepen door wie dan ook. Het is geen teken van zwakte als je een optie lichter doet. Maar eerder een teken van kracht vinden wij. Probeer wel zo eerlijk mogelijk te zijn. Hiermee bedoel ik dat je aan de andere kant niet te snel de lichtere opties kiest. Maar dit is iets tussen je lichaam en jezelf. Daar heeft niemand anders invloed op. Als begeleiders kunnen we hoogstens uitdagen, informeren, motiveren, coachen etc. Maar iedereen moet het uiteindelijk zelf doen’.