YATUSANTI

'LEAD BY EXAMPLE'

  • (0) comments
  • 06/03/2018
De zin 'Lead by example' kun je opsplitsen in twee delen. Namelijk de woorden ‘leiden' (lead) en ‘voorbeeld' (example). In de Nederlandse taal kennen we een soortgelijke uitdrukking. 'Goed voorbeeld doet volgen'. Echter deze vind ik te simpel. Namelijk 'goed' vind ik er niet bij horen. Want ook een slecht voorbeeld doet volgen. Ik zou het liever 'voorbeeld doet volgen' willen zeggen. Want wat is een goed of fout voorbeeld? Nog liever zou ik volgen er ook uit willen halen. Maar als je het dan toch hebt over goed of fout dan vind ik het ‘volgen' niet goed. Waarom? Omdat 'volgen' over het algemeen gezien en ervaren wordt als een 'blindelingse' actie. En hier gaat het wat mij betreft om. Het 'blindelingse'. Het is het blindelingse wat in mijn beleving niet goed is. En wat wordt er bedoeld met blindelings? Blindheid wordt meestal geassocieerd met het niet functioneren van de fysieke ogen. Een mens waarbij de ogen niet functioneren wordt een 'blinde' genoemd. Maar er is ook nog zoiets als blind zijn mèt goed functionerende fysieke ogen. En hier heb ik het over in dit blog. 
 
Ik heb het over het verschil tussen kijken en zien. Kijken gebeurt door de fysieke ogen. Vervolgens komt het intellect erbij. Er wordt door het brein gerationaliseerd. Geanalyseerd. Ontleden van datgene wat de ogen waarnemen. Vervolgens volgen keuzes en de actie. Dit gebeurt allemaal op de automatische piloot. Zien echter is van een andere kwaliteit. Zien is kijken met 'awareness'. Althans zo wordt het vaak benoemd. Maar wat wordt bedoeld met 'awareness'? Bewust zijn. "Ik ben me ervan bewust dat ik kijk", zeggen de new agers dan. Dat is al heel mooi. Maar hoe ver gaat dit bewust zijn dan? Kijk je met de ogen en het brein? Zeg maar met het hoofd? Of kijk je met het hele lichaam? Dus met hoofd en hart? Het hart wordt als metafoor gebruikt om de meest diepe lagen in onszelf te beschrijven. Onze emoties. Diepe gevoelens die over het algemeen diep in het onderbewustzijn zijn verdrongen. Zo diep dat we er vaak niet eens bij kunnen omdat we dat nooit hebben geleerd. Althans, we hebben wel geleerd om contact te maken met emoties. Echter alleen met de gewenste emoties. Zoals leuke en lekkere emoties. 
 
Zie hier het grote (maatschappelijke) probleem. Omdat we een voorkeur hebben ontwikkeld (door opvoeding, vorming, conditionering etc.) voor bepaalde emoties hebben we ook een afkeer ontwikkeld voor de rest van het emotionele scala. Komt daar ook nog eens bij dat we in feite nergens leren überhaupt wat emoties zijn en hoe ermee om te gaan. We weten alleen welke emotie we aandacht moeten geven en welke we moeten negeren of verdringen. 
 
Terugkomend op 'lead by example'. In mijn beleving wordt hier bedoeld dat leiderschap gevoeld moet worden. Met de nadruk op voelen. Vrij van een systeem waarin eenieder wordt aangeleerd om een autoriteit op papier te volgen. Vrij van een systeem waarin afgeleerd wordt om totaal te voelen. En waarin onderscheid gemaakt wordt tussen gewenste en ongewenste emoties. Want als de mens leert om totaal te voelen zal het ook kunnen voelen wanneer er gesproken en gehandeld wordt uit eigen ervaring. 'Heart to heart' communicatie noemt men dat. Of zoals ze dat in de hip hop cultuur zeggen 'real recognizes real'. 
 
Door de herkenning van de 'echtheid' van 'de leider’ die gebaseerd is op energetische fijngevoeligheid zal de 'volger' geïnspireerd raken en komen tot actie. Deze actie kun je een actie met 'Awareness' noemen en is van een totaal andere kwaliteit. Deze actie komt vanuit het diepere besef dat er geen autoriteit buiten je is maar binnenin...