YATUSANTI

'LUISTER NAAR JE LICHAAM!'

  • (0) comments
  • 06/02/2018
 
 
Luisteren naar het lichaam. Als we deze zin ontleden springen twee woorden er uit. Luisteren (naar) en (het) lichaam. Wat wordt er met luisteren bedoelt? Over het algemeen wordt luisteren geassocieerd met de oren. Luisteren doe je immers met je oren. Toch? Wat is het verschil tussen horen en luisteren dan? Het antwoord op deze vraag is lastig uit te leggen. Ergens voelen we dat er verschil in zit maar vaak kunnen we het niet goed benoemen. 
 
Horen is een fysieke actie. De oren horen. Registreren trillingen. Luisteren is van een andere kwaliteit. Hier komt de term Aandacht bij kijken. Met andere woorden het draait om Aandacht. De zin: 'energy flows where attention goes' kent iedereen wel. Of 'wat je Aandacht geeft groeit'. Geldt trouwens voor zowel het positieve als het negatieve. Kortom luisteren doe je met volle Aandacht. De mate van Aandacht bepaalt de kwaliteit.
 
Het gaat dus om de Aandacht. Aandacht is de bepalende factor. Voor alle duidelijkheid Aandacht is geen denken. En ook geen voelen. Dit onderscheid (leren) zien is het eerste wat ontwikkeld moet worden. Wordt dit niet gezien dan is er geen echt begrip van het fenomeen Aandacht. En als Aandacht niet begrepen wordt kan er geen sprake zijn van echt luisteren. Dus willen we tot echt luisteren komen zullen we eerst tot dit inzicht moeten komen. Want over het algemeen is de Aandacht uitsluitend gericht op ons denken. Door jarenlange conditionering (opvoeding, school etc.) Zodanig dat we vaak niet eens meer zien dat de Aandacht gericht is op het denken. De Aandacht is als het ware volledig 'verweven' met het denken. Dit wordt ook wel 'identificatie' genoemd. De Aandacht is volledig met het denken geïdentificeerd.
 
Afstand scheppen tussen de Aandacht en het denken wordt meditatie genoemd. Met andere woorden daadwerkelijk luisteren is meditatie. Aandacht leren opbrengen voor de Aandacht. Het denken leren zien als het denken. Als iets wat je niet bent. Iets wat los staat van je zelf. Als die ruimte ontstaat kan luisteren pas plaats vinden. Bijvoorbeeld luisteren naar de woorden van een ander. Over het algemeen doen we alsof we luisteren naar de ander maar in feite is de Aandacht gericht op het eigen denken. Logisch omdat we nooit anders hebben geleerd. We hebben niet van jongs af aan geleerd om het denken los te zien van onszelf. Van kleins af aan zijn we groot gebracht door mensen die dit ook nooit geleerd hebben. En is het onvermijdelijk dat we dit overnemen. Een heel duidelijk voorbeeld zijn politici die dit 'acteren' tot een ware kunst hebben gesmeed. Ze kunnen heel goed doen alsof ze luisteren door allerlei trucjes en gedragingen. Echter de werkelijkheid is dat ze uitsluitend bezig zijn met hun eigen gedachten. En met strategie. Hoe kan ik mijn gedachten en ideeën laten 'winnen' van de ander? Dat heet dan overtuigen met een mooi woord. In feite is het een gewelddadig gebeuren (slachting) alleen zonder fysieke slachtoffers. Dat kan toch geen kwaad zegt men dan. Klopt. Fysiek (nog) niet echter het leven is niet alleen fysiek. Energetisch, psychologisch, emotioneel en vooral intentioneel is er geen verschil. 
 
Dan hebben wet over het lichaam. Over het algemeen verstaat men onder het lichaam het fysieke lichaam. Doorsnee medemens is zich alleen bewust van datgene wat men met de twee fysiologische ogen ziet. Dat gaat vaak niet verder dan datgene wat in de spiegel gezien wordt. Wetende dat de meeste mensen niet eens in de spiegel willen kijken laat staan wat er onder de zichtbare huid plaats vindt. Kortom de gemiddelde mens is zich maar een heel klein beetje bewust van het lichaam. Als we zeggen luister naar het lichaam wees je ervan bewust tegen welk 'niveau' van bewustzijn je te maken hebt. Bij VITEX leren we 'om te draaien'. We werken aan een taal die kloppend is. Hiermee bedoelen we dat we woorden willen uitspreken die kloppen met de werkelijkheid. En de werkelijkheid is dat het gros van de mensen (zeg maar gerust alle mensen) weinig tot geen besef hebben van al het hierboven genoemde. Wat volkomen ok is. Zo logisch juist. De kunst is om niet verder mee te gaan met aangeleerd geconditioneerd gedrag maar het om te draaien. Dit betekent helemaal terug naar de basis gaan. En de basis ben jezelf. Dus de Aandacht naar binnen te keren. Op jezelf te richten. Leren om van hieruit te leven. Dus van binnen naar buiten in plaats van andersom..