Daniëlle van den Broek

TRAINEN IS BALANCEREN (Yatusanti's 'Just Words')

  • (0) comments
  • 17/04/2016

Training wordt op veel verschillende manieren gedefinieerd en geïnterpreteerd. Training zegt volgens mij iets over aanleren, verbeteren, oefenen, onderhouden. Oftewel het zegt iets over een doorgaand (leer) proces. Zoals jullie weten leren we bij Allskool training geven vanuit een holistische gezondheidsvisie (een alomvattende kijk op gezondheid). Training is voor ons niet alleen het werken aan fysieke en fysiologische menseigenschappen maar vooral ook aan de mentale, emotionele en spirituele menseigenschappen. Dit doen we door middel van een balans te vinden tussen voeding, bewegen, rust en meditatie. Ofwel door het optimaliseren van de levenskwaliteit.

In tegenstelling tot velen associeren we training niet alleen met sport en bewegen. Training staat voor ons synoniem aan Leven. Een doorgaand organisch proces van oorzaak en gevolg. Van actie en reactie. Een levend spel van onlosmakelijk aan elkaar verbonden ogenschijnlijk tegengestelde krachten. De Yin en de Yang krachten van het universum. Training is het beoefenen of bewaken van je eigen balans tussen deze krachten. Training is dus leren balanceren. Leren ‘evenwicht te bewaren’.

Waar we bij Allskool alert op zijn is om niet in de valkuil van eenzijdigheid te vallen. Hiermee bedoelen we dat het leven, en zo ook training, niet alleen uiterlijk is maar in eerste instantie innerlijk. Met innerlijk bedoelen we het gericht zijn op de 4 menseigenschappen fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Met uiterlijk bedoelen we gericht te zijn op voeding, bewegen, en rust. Meditatie zien we als een soort brug tussen de uiterlijke en de innerlijke wereld.

Dit is uiteraard erg schematisch omschreven want in feite bestaat er geen verschil tussen innerlijk en uiterlijk en dus ook geen brug. Maar omdat we in een maatschappij leven waarin we over het algemeen zo vast zitten in een voornamelijk uiterlijk gerichte kijk op het leven vinden we het noodzakelijk om stapsgewijs middels oefening, en door het begrijpelijk maken van de holistische visie, in eerste instantie tot bewustwording te komen. De hierop volgende fase is het in de praktijk leren brengen van deze visie.

We leven hier nou eenmaal in een in hokjes verdeelde samenleving. En om meer eenheid en saamhorigheid te krijgen in de samenleving in plaats van verdeeldheid zal er meer eenheid in het individu zelf moeten komen. Zelf meer holistisch worden. Zelf meer de eenheid in de diversiteit leren zien. Van binnen uit. Niet van buiten af. De buitenkant is slechts een expressie van de binnenkant. Wil je daadwerkelijk aan een betere wereld werken? Zorg dat je zelf in balans komt. Want de wereld dat ben jij ( J. Krishnamurti ).