Historie Allskool"Ik ben op zoek naar mensen die weinig uitleg nodig hebben als het gaat om gezondheid.
 Mensen die begrijpen dat het bij gezondheid draait om eerlijk naar jezelf durven kijken.
 Mensen die verantwoordelijkheid nemen voor eigen keuzes en gedrag, zonder waardeoordeel."  
 
  (Michael Lapod) 

 
Achtergrond oprichter Allskool
De holistische levensvisie is niet nieuw. Sterker nog, zij is zo oud als de mensheid. De visie is terug te vinden bij de oude Grieken, de oosterse Chinese en Indiase beschavingen. Maar ook bij de 'natuurvolkeren'. Allskool is 'ancient knowledge' in een modern jasje. Een vertaalslag naar onze moderne tijd. Hoe is dit nieuwe jasje tot stand gekomen? Ten eerste is de oprichter van Allskool, Michael Lapod, van thuis uit een mengelmoes van oost en west. Met Indonesische en westerse voorouders opgegroeid in een oosterse cultuur binnen een westerse samenleving. Met andere woorden, hij was van geboorte al een samensmelting van oost en west. Net zoals zijn voorvaders is hij volgens de traditie ook gaan dienen binnen de Nederlandse overheid als onderofficier bij de Koninklijke Landmacht. Als specialist op het gebied van fysieke en mentale vorming heeft hij veel ervaring opgedaan in het trainen en opleiden van mensen.

Kennis en ervaring op het gebied van holistische vorming
De visie die bij de krijgsmacht werd gehanteerd op het gebied van vorming was volgens Michael Lapod al deels holistisch van aard, maar nog niet helemaal. Gedeeltelijk holistisch omdat het vooral draaide om de vorming van fysieke en mentale persoonseigenschappen. Maar dan binnen een militaire context. Er werd (en wordt) in ieder geval vanuit een fysieke en mentale kijk op de mens opgeleid. Maar holistisch betekent 'algeheel' of 'allesomvattend'. Zo worden de spirituele eigenschappen niet in de visie betrokken. Dit is uiteindelijk ook de reden geweest dat hij de overheid heeft verlaten. Kortom, de oprichter mistte uiteindelijk de spirituele component die hij van jongs af aan van thuis uit 'met de paplepel' had meegekregen.

Desalniettemin heeft hij binnen defensie een hoop kennis en ervaring opgedaan op het gebied van fysieke en mentale vorming. De spirituele component die hij altijd al in zich meedroeg, heeft hij later weten te integreren in de Allskool visie. Deze holistische levenshouding heeft geleid tot vorming van de fysieke, mentale en spirituele menseigenschappen, oftewel 'Holistische Vorming'.


'De kracht van Allskool is de realisatie in de praktijk'
Naast het benoemen en inzichtelijk maken van de fysieke, mentale en spirituele menseigenschappen heeft de oprichter vooral ervaring in het in de praktijk brengen van deze visie. Een visie is leuk, maar als deze niet in daden kan worden omgezet, dan heeft nog niemand er iets aan. Met andere woorden, de echte kracht van Allskool is de realisatie in de praktijk. 'Practice what you teach and teach what you practice' staat het allerhoogst in het vaandel bij Allskool. Allskool is doordrenkt van deze attitude. Kortom, bij Allskool vindt je geen mooie spirituele new age praatjes.

Voor Allskool betekent spiritualiteit: 'totale verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag'. Oftewel leven vanuit een volledige 'interne locus of control'. 
Share our website