ALC Level 2


Jaar 2: Les- en leidinggeven als 'middel'

De vorming van instructieve, didactische en pedagogische vaardigheden worden in het tweede jaar voortgezet. Echter de middelen zullen anders zijn dan in het eerste jaar. In het tweede jaar wordt 'les- en leidinggeven' als middel gebruikt. Een fase waarin de IDP 'puntjes' pas echt op de i worden gezet.

Traject ALC Level 2
In dit 2e leerjaar worden alle studenten veelvuldig bootgesteld aan het les- en leidinggeven aan de hand van thema's uit de Cursus Life Management (bijvoorbeeld 'voeding', 'bewegen' of 'rust'). Dit vindt plaats door het onderling lesgeven tijdens de IDP sessies en door het assisteren bij het leiden van de Cursus Life Management (CLM). In principe kan een student na het tweede jaar het traject van ALC level 2 afronden, afhankelijk van zijn of haar motivatie. De ALC Level 2 is dan in theorie klaar om een Cursus Life Management module 1 & 2  te verzorgen. De 'verse' ALC Level 2 zal hierbij altijd gemonitoord worden door Allskool. De intensiteit van monitoring zal afhankelijk van de situatie zijn.   

Traject ALC 3 & 4

Naast het tweejarige traject kan de ALC Level 2 ook kiezen voor het gehele vierjarige traject. Dat houdt onder andere in dat de modules 3 & 4 van de CLM ook gevolgd gaan worden. Deze vervolgmodules zijn een voortzetting van de eerste modules, echter vindt er meer verdieping plaats qua inhoud, met name met betrekking tot het onderdeel Bewegen (C-Training Advanced) en het vormen van sociale en spirituele eigenschappen als 'observeren', 'evalueren', 'feedback geven en ontvangen' en 'motiveren' en het uiterste uit elkaar halen.

Share our website