Over Allskool"Gezondheid is meer dan alleen niet ziek zijn.
Het is optimaal fysiek, mentaal en sociaal welzijn

(World Health Organization)


 
'Een eeuwen oude levensvisie in een modern jasje'
 
Om te zien waar je heen gaat is er helderheid nodig. Een heldere kijk op het leven en op jezelf. Geen fantasie of romantisch beeld, maar een realistisch en helder beeld. Om dit te realiseren is er een frisse 'gezonde' geest in een gezond en fit lichaam nodig. De visie van de WHO klopt in theorie, echter de praktijk in onze huidige samenleving is verre van optimaal. Daarnaast is zij volgens Allskool niet volledig door het missen van de spirituele component.

Allskool's definitie van Gezondheid luidt dan ook als volgt 'Gezondheid is meer dan alleen niet ziek zijn. Het is optimaal fysiek, mentaal en spiritueel welzijn'. (Een mens wat bewust is van zijn spirituele eigenschappen is vanzelfsprekend sociaal maar iemand die sociaal is hoeft niet vanzelfsprekend spiritueel zijn). 

Dit betekent voor Allskool: het blijven werken aan een leefstijl of levenswijze die gericht is op het toepassen van de volgende drie
'Allskool pijlers'

L e e f s t i j l  |  M e n s o n t w i k k e l i n g  |  Z e l f o n d e r z o e k


Om individuen te begeleiden in deze drie pijlers zijn er naast een visie ook mensen (voorbeeldfiguren) nodig die de visie in de praktijk brengen. Vandaar het opleiden van Allskool Lifecoaches. De Allskool levensvisie is een 'holistische visie': een alomvattende kijk op het leven. Deze eeuwen oude visie gaat uit van de 'eenheid in diversiteit' visie. Oftewel, dat het hele universum een samenhangend geheel is. En dat niets los van elkaar staat. 

Bij Allskool leer je leven vanuit het hart. We beseffen dat dit sneller gezegd is dan gedaan. Iedereen kan zeggen dat hij of zij vanuit het hart leeft. Of "volg je hart" roepen. Bij Allskool leer je onderzoekend in het leven te staan. Niets zomaar voor waar aan te nemen, mits het 'getoetst' is in de 'praktijk'. Welke praktijk? Jouw eigen praktijk. Bijvoorbeeld, leven vanuit het hart klinkt leuk als theorie maar wat betekent dat nou in de praktijk? We leren onderzoeken wat dat betekent. En vervolgens toetsen we onszelf hierop in de praktijk. En zo doen we dit met alle informatie. 

We leven in een tijd waarin we worden overspoeld met informatie. Zodanig dat men vaak niet meer weet wat waar is. Allskool is een omgeving waar ideëen, gedachten, meningen en overtuigingen niet zomaar voor waar worden aangenomen zolang je het zelf nog niet ervaren hebt. Een simpel voorbeeld is water drinken. Veel mensen weten dat het menselijk lichaam naast de juiste voeding alleen water nodig heeft. Echter niet iedereen ervaart dit zo of heeft dit ook zo ervaren. Om dit te ervaren zul je het moeten onderzoeken door het in de praktijk te toetsen. Met andere woorden, (ervan) weten en ervaren zijn wezenlijk verschillend.

Een praktijkgerichte opleiding
De opleiding tot 'Allskool Life Coach' is een praktijkgericht traject. De aspirant wordt al vanaf het eerste moment opgeleid vanuit de holistische visie. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de aspirant in het eerste jaar gelijk al wordt 'geconfronteerd' met Aandacht te hebben voor het hart in plaats van het hoofd. Hiermee bedoelen we dat de aspirant vanaf het begin wordt 'getoetst' op eigenschappen als commitment, compassie, intrinsieke motivatie, moed etc. Volgens Allskool is 'het werk' van een Life Coach geen 9 tot 5 baan maar een levenswijze. 'Liefdeswerk'. Iets wat alleen vanuit het hart gedaan kan worden.

Om zo dicht mogelijk bij deze visie te blijven, kiest Allskool bewust voor de vorm van een stichting en niet die van een winstgerichte B.V. Op deze wijze wil Allskool benadrukken dat u een andere kwaliteit van coaching en begeleiding kunt verwachten dan bij een winstgerichte organisatie. Simpel gezegd: 'Life Coaching' doen we bij Alllskool vanuit idealistische (non-profit) motieven. Bij Allskool krijgt u te maken met een team opleiders die uitsluitend uit eigen ervaring en vrije wil werken. Onconventioneel en niet volgens 'de mainstream'.

Veel van de Allskool methodes zijn gebaseerd op ervaring vanuit defensie. Vooral op het gebied van fysieke en mentale vorming. Allskool gaat nog een laag 'dieper' en werkt ook vanuit een spirituele 'laag'. Vandaar de term 'holistisch' die ook 'inclusiviteit' inhoudt. Dus niemand buitensluiten. De deur is altijd open, maar binnenstappen is 'up to you'.

Intrinsieke motivatie als drijfveer
Ook het 'opstappen' is ten alle tijde mogelijk. Met andere woorden, bij Allskool doen we niet aan contracten en dergelijke. Iedere deelnemer bij Allskool is er uit eigen vrije keus en is altijd vrij om te stoppen. Hierdoor kunt u er van op aan dat iedereen bij Allskool alles uit vrije wil doet en heeft gedaan. Hierdoor heeft u altijd te maken met puur intrinsiek gemotiveerde coaches die niet gericht zijn op geld verdienen. Alle 'geldstromen' binnen Allskool zijn op donatie basis.

Deze vorming van integriteit, vitaliteit en inclusiviteit is geen toevallige bijkomstigheid, maar is methodisch en planmatig verweven in de hele Allskool visie en opleiding. Met andere woorden: alle gecertificeerde Allskool Coaches hebben minimaal twee jaar intensieve holistische vorming achter de kiezen. Dit traject is dan ook niet voor iedereen weggelegd.        
    
Share our website