Profiel Allskool Life Coach (ALC)

Wat maakt de Allskool Life Coach Opleiding anders dan andere Life Coach Opleidingen?

'Life Coach' of 'Lifecoaching' zijn tegenwoordig veel gehoorde en gebruikte termen. Er bestaan tal van andere opleidingen die ook gericht zijn op 'Lifecoaching'. Waarin onderscheidt de Allskool Life Coach Opleiding zich van andere Life Coach Opleidingen? De volgende vijf kenmerken kunnen worden aangeduid:

1. Non-profit organisatie

In de eerste plaats is Allskool geen B.V. maar een stichting wat betekent dat ze niet gericht is op winst. Hoe mooi een B.V. ook praat vanuit idealisme zij zal altijd op winst gericht zijn en is dus per definitie eurogedreven. Om deze reden kiest Allskool voor een 'jasje' waar zij zich het prettigst in voelt en dat is die van een stichting. 

2. Lifecoaching als levenswijze

Ten tweede is lifecoaching voor Allskool geen beroep maar een levenswijze. Bij Allskool leert men hoe te leven in deze moderne tijd vanuit de basis. Om weer aandacht te krijgen voor de onderste (fysiologische) laag van de behoeftepyramide van Maslow. Deze eerst te begrijpen en vervolgens te optimaliseren alvorens de aandacht te richten op de lagen erboven. De 'regels' voor optimale gezondheid zijn in feite heel eenvoudig maar schijnbaar heel moeilijk toe te passen. Het vergt in onze huidige tijd discipline, toewijding, moed en lef om deze 'natuurlijke gezondheidswetten' toe te passen. Iets wat nog niet zo lang geleden vanzelfsprekend was. 

3. Gericht op duurzame gezondheid

Ten derde geeft Allskool geen snelle oplossingen, want die zijn er niet in relatie tot echte gezondheid. Kwalitatieve, en dat betekent vanzelfsprekend duurzame, gezondheid is per definitie een lange termijn 'ding'. Niet iets wat je in deze tijd 'effe' aanleert. Het heeft alles met gedrag te maken en het veranderen van gedrag kost tijd. En inzet. Wetenschap toont aan dat een gedragsverandering minimaal vijf jaar duurt voordat het echt bestendigd is. Binnen vijf jaar vervalt men dus nog regelmatig terug tot het oude gedrag.

4. Spirituele omgeving

Ten vierde is Allskool een spirituele omgeving. Hieronder verstaat ze een omgeving waarin alles in het teken staat van zelfonderzoek en meditatie. Deze twee termen worden apart benoemd maar zijn in feite zijn hetzelfde.

5. De mens staat centraal

Ten vijfde staat bij Allskool niet de ontwikkeling als persoon centraal, maar de ontwikkeling als mens. We spreken bij Allskool niet over persooneigenschappen, maar over universele menseigenschappen. Persoonsvorming of persoonlijkheid is in die zin dan ook een menseigenschap net als alle andere eigenschappen. 


'Learning on the job'
Het 4-jarige programma bestaat dus grotendeels uit 'learning on the job'. Wat wil zeggen dat het om de praktijk gaat. Theorie is aanvullend en ondersteunend aan de praktijk en niet andersom. Wat (helaas) het geval is bij de meeste instellingen in de samenleving. Een ALC is alles behalve een 'papieren' coach. Mensen kunnen coachen op leefstijl en gedrag betekent bij Allskool op de eerste plaats bereid te zijn tot het optimaliseren van eigen leefstijl en gedrag: het vraagt een 'practice what you preach and preach what you practice' levenshouding. Niet alleen werk gerelateerd, of wanneer het uitkomt, maar onder alle omstandigheden. Een doorgaand leerproces dat niet na 4 jaar zomaar stopt. Lifecoaching doe je in die zin 'for life' en is geen '9 to 5 job', maar ben je 24/7. 

 

Basiseigenschappen of kwaliteiten van de Allskool Life Coach
In de Allskool visie is een uitgebreide opsomming aan fysieke, mentale, sociale en spirituele eigenschappen (FMSS) geformuleerd (zie Allskool model). De aspirant coach werkt uiteraard ook aan al deze eigenschappen of kwaliteiten. We onderscheiden binnen de 4 FMSS eigenschappen globaal 10 basiseigenschappen in relatie tot de ALC: 
 
1. Instructief ingesteld
Een ALC durft zichzelf als voorbeeld neer te zetten
 
2. Didactisch & Autodidactisch ingesteld
Een ALC is zelflerend en is altijd bereid kennis te delen

3. Pedagogisch ingesteld
Een ALC ziet leerprocessen

4. Procesgericht
Een ALC is geduldig

5. Communicatief
Een ALC weet zich uit te drukken

6. Persoonsgericht
De ALC heeft oog voor het individu

7. Maatschappijgericht
De ALC heeft oog voor het geheel

8. Experimenteel
De ALC staat open voor nieuwe ervaringen

 9. Onafhankelijk
Een ALC voelt zich zelfverantwoordelijk

 10 Meditatief
De ALC weet rust en kalmte te bewaren
Share our website