FOUNDERS

Mijn naam is Michael Lapod (Yatusanti) en ik ben één van de oprichters van Allskool Foundation. Geboren in 1972 te Blomberg in Duitsland. Zoon van René Daniël en Henriette.

Zoals ieder mens een samensmelting van vele voorgaande genetische diversiteiten met daaraan gekoppeld een ‘rijke’ historie. Fysiologisch gezien besta ik voor zo’n pakweg 80 procent uit Aziatische genen en 20 procent uit Europese genen.

De naam Lapod heeft zijn oorsprong in het gebied van Noord Sulawesi (Indonesië). Cultureel en historisch gezien ben ik zeg maar een Indische Nederlander. Zoals vele Indische Nederlanders heb ook ik een militaire achtergrond.

Vóórdat ik het leger in ging heb ik de sportopleiding CIOS gedaan. Vervolgens 10 jaar gewerkt als opleider binnen de 11 Luchtmobiele Brigade. Daarna 2 jaar gewerkt als opleider voor de Politieacademie en vervolgens m’n baan als ‘overheidsman’ opgezegd.

Nu richt ik inmiddels al meer dan 10 jaar mijn energie op het werken aan een bewustere en vitalere samenleving. 


"Iets klopt er niet..." Dit onderbuikgevoel herinner ik mij al op jonge leeftijd te hebben ervaren, maar wat ik toen nog niet helder kon verwoorden. Ik doel hier op 'vreemd' of geconditioneerd menselijk gedrag als bijvoorbeeld een ander persoon als je bezit willen beschouwen en daarmee denken andermans vrije wil te mogen bepalen of iemand te kunnen veranderen. Maar ook dat we zoveel waarde hechten aan wat iemand verbaal zegt, terwijl wat iemand werkelijk bedoelt juist uitgedrukt wordt via lichaamstaal, via het non-verbale. Zo'n negentig procent zegt de wetenschap, ik denk zelf nog veel meer. Van jongs af aan al een interesse voor menselijk gedrag en voor existentiële levensvragen als: Wie of wat ben ik eigenlijk? Waarom doe ik en anderen de dingen die we doen? Waarom ervaren we pijn, verdriet of andere emoties? En bestaat er geluk dat niet afhangt van de omstandigheden die constant aan verandering onderhevig zijn?  

Mijn naam is Daniëlle van den Broek, geboren in 1974 en getogen in Arnhem. Vader (Karel van den Broek) is afkomstig uit een half Molukse moeder en Nederlandse vader. Moeder (Roos van den Broek-Franken) was voortgekomen uit een Nederlandse-Joodse vader en half Javaanse moeder. 

'Wetenschappelijke kennis' opgedaan tijdens mijn opleidingen Communicatiewetenschap, Indonesiëkunde, Psychologie en Holistische leefstijl Coach aan de C.H.E.K Academy. In 2011 heb ik mijn eigen coachpraktijk (Heartcore Training) en Allskool Foundation opgericht. Vanaf 2016 opleider en coach binnen Stichting Vitality Experience. Sinds 11 jaar praktiseer ik met veel liefde en voldoening het vak uit van opleider en coach vanuit een holistisch mensbeeld. Dit betekent aandacht hebben voor de totale mens: Fysiek (fysiologisch), mentaal, emotioneel, sociaal en spiritueel door middel van kortere en langere opleidingstrajecten. Mijn grootste drijfveer was en is nog steeds: 'In teaching others I teach myself'.