TRADITIONS

Iedereen, of het nu een individu of een collectief als een organisatie betreft, die kennis van de Mind en het innerlijke weet over te brengen, zorgt voor het voorzetten van de Natural Law Traditie.

Er bestaan niet voor niets termen als natuurmensen of natuurvolkeren. De onwetendheid over Natural Law wordt alleen wel gelijk blootgelegd wanneer deze begrippen uitgelegd en begrepen worden als: ‘mensen die dichtbij de natuur staan, of simpelweg mensen die van de natuur houden’. Dit wekt de suggestie dat de natuur iets is wat buiten de mens ligt. Een betere definitie van een natuurmens is dan: een mens in zijn of haar innerlijke natuur(lijke) staat’. Natuur of het natuurlijke zegt iets over de binnenkant, het innerlijke, van de mens.

Er zijn ook grotere beschavingen geweest die leefden volgens Natural Law. Groter georganiseerde beschavingen zoals de Aziatische, Afrikaanse, Amerikaanse en Australische beschavingen. Wanneer er grotere aantallen mensen met elkaar leven, zoals in steden, is het onvermijdelijk om de Natural Law Traditie volgens een systeem voort te zetten. Middels een weliswaar ‘mensgemaakt’ onderwijssysteem echter gebaseerd op Universele wetmatigheden en niet op mens-bedachte wetten. Door de geschiedenis heen zijn er vele onderwijssystemen geweest om deze Traditie voort te zetten, zoals het Sjamanisme of Advaita Vedanta. Het Sjamanisme is één van de oudste vormen van de Natural Law Traditie.