NATURAL LAW

Natural Law is een modernere naam voor de Hermetische Principes uit het eeuwenoude Kybalion. Dit geschrift stamt uit de Egyptische oudheid en wordt gezien als het fundament van alle esoterische, mystieke, non-duale scholen uit de geschiedenis. Het geschrift is een opsomming van universele wetmatigheden die niet door de mens zijn bedacht. Het zijn wetten die inherent (van nature aanwezig), objectief (onbevooroordeeld, zonder voorkeur) niet aan tijd gebonden en onveranderlijk zijn. Deze universele wetten zijn nooit niet in werking, net als zwaartekracht. Voor zwaartekracht maakt de situatie niets uit. Als je van een ravijn afstapt, val je naar beneden. Ongeacht wie of wat het object is. Als mens ben je vrij om bewust te zijn van deze wetten of niet, maar de mens is nooit vrij van deze wetmatigheden. Het hele universum, dus ook de mens, is ten alle tijden onderhevig aan deze wetten. Deze wetmatigheden zijn:

 

MENTALISM  - het universum vindt plaats in het Bewustzijn (Mind).

 

CAUSALITY - het universum kent alleen oorzaak & gevolg.

 

VIBRATION - het universum kent geen stilstand, het is altijd in beweging.

 

POLARITY - het universum verschijnt als schijnbare tegenpolen (yin yang).

 

CORRESPONDENCE - het universum verschijnt als een innerlijk & uiterlijk.

 

RHYTHM - alles in het universum volgt een ritme.

 

GENDER - alles in het universum is zowel mannelijk als vrouwelijk.

 

CARE - alles wat Aandacht krijgt neemt toe.