MENTALISM

Het eerste essentiële principe binnen Natural Law is het principe van mentalisme. 'The universe is mental'. Dit principe wordt het 'grote sleutelprincipe’ genoemd omdat dit inzicht de deur opent naar de volgende universele principes. Natural Law begint hier mee.

In feite zijn de universele principes ná het realiseren van dit grote principe natuurlijke gevolgen. Het begrijpen van Natural Law start met het begrijpen van de Mind, het mentale innerlijke bewustzijn. Door innerlijke bewustzijn aan het mentale te koppelen komt een belangrijk punt van aandacht naar voren. Het zegt hiermee dat met Mind niet alleen het denkvermogen wordt bedoeld. Het denken is slechts één van de drie dimensies van de Mind. De andere twee dimensies zijn dan ook het voelen en het kunnen, ofwel de cognitie, affectie en fysiologie. Bij Mind of het mentale denkt men vaak alleen aan het hoofd, dat alle processen alleen in het hoofd afspelen. Maar kan je dat wel zo zwart-wit stellen?

Ieder mens en iedere organisatie die leeft en handelt vanuit het mentale, het innerlijke bewustzijn, is een voortzetter van de Natural Law Traditie.