ADVAITA VEDANTA

Advaita Vedanta wordt vaak omschreven als een filosofie. Als onder filosofie ‘denkwerk’ wordt verstaan dan is dit geen kloppende omschrijving. Als onder filosofie ‘liefde voor wijsheid’ wordt verstaan dan komt het aardig in de buurt. Met name wanneer onder ‘wijsheid’ een soort ‘actieintelligentie betekent. Advaita Vedanta is één van de oudste Tradities waarin Natural Law volgens een onderwijssysteem wordt overgedragen. Het is een eeuwenoude onderwijstraditie uit India waarin het onderscheid leren zien door middel van Zelfonderzoek, tussen het Universele Absolute Bewustzijn en het persoonlijke bewustzijn, het centrale thema is. Wanneer men tegenwoordig spreekt over bewustzijn gaat het vooral over het persoonlijke bewustzijn, namelijk het idee dat het bewustzijn iets van jou, iets wat jij ervaart of waarneemt en niet iemand anders. Het Universele Absolute Bewustzijn gaat over het überhaupt ervaren van bewustzijn, het vermogen bewust te zijn op meerdere niveaus en het vermogen tot bewustzijn is iets van iedereen en kan ook iedereen. In het principe van mentalisme (Natural Law) staat de Mind dus voor het Universele Absolute Bewustzijn, het cognitieve, het affectieve en het fysiologische, een totaal bewustzijn. Wel kan je spreken van een lager en een hoger niveau van bewustzijn. Een mens kan, met een lager niveau van bewustzijn bijvoorbeeld een tijdje zijn of haar cognitie en affectie negeren en doen of het een robot is, maar niet voor lang. Het is een kwestie van tijd dat men zich ongelukkig gaat voelen. Hoe hoger het niveau van het bewustzijn, ‘sense of coherence’, hoe lastiger het is om de cognitie of affectie te negeren.