GENDER

Het universum is zowel mannelijk als vrouwelijk. Het vrouwelijke en mannelijke komen overal voor in het universum. Alles is zowel feminien als masculien. Yin èn yang. Één van de diepste en moeilijkste identificaties om voorbij te gaan. Als er in het bestaan van de mens een diepe overtuiging is, dan is het wel de overtuiging een man of een vrouw te zijn. Het is niet voor niets dat de samensmelting van het ‘vrouwelijke’ én het ‘mannelijke’ in één lichaam gezien wordt als de meest volmaakte spirituele realisatie die een mens kan bereiken.

Wat we op dit moment om ons heen zien is het gevolg van het niet bewust zijn van deze wetmatigheid. De mens is zich er niet van bewust vanuit energetisch gezichtspunt tweeslachtig te zijn. Zowel mannelijk als vrouwelijk of andersom. Doordat de mens zich identificeert met één kant, mannelijk óf vrouwelijk, werkt het verdeeldheid in de hand zonder dit door te hebben. De wereld wordt dan letterlijk eenzijdig gezien en men vormt een mening over de andere zijde. Wanneer dit onderscheid niet wordt ervaren, bestaat er geen verdeeldheid en zijn er geen meningen over de andere zijde.