SJAMANISM

Sjamanisme is volgens Wikipedia:Het manipuleren van bovennatuurlijke machten door een sjamaan die contact kan maken met geesten en de geestenwereld, veelal om op die manier door geesten veroorzaakte ziektes te genezen’.

Volgens Joan Halifax zijn Sjamanen: genezers, zieners en visionairs:

Zij staan in verbinding met de wereld van goden en geesten. Hun lichaam wordt achtergelaten wanneer ze naar de ongeziene werelden reizen. Het zijn dichters en zangers. Ze dansen en scheppen kunst. Ze kennen de kosmische en de aardse geografie, ze kennen de planten, dieren en elementen. Het zijn psychologen en vertellers, maar boven alles zijn het de ‘technici van het heilige’ en ‘meesters van de extase.’ (Joan Halifax, ShamanicVoices , E P Dutton, NY, 1979).

Dit zijn twee omschrijvingen die iets zeggen over het Sjamanisme. In de kern staat de term ‘Sjamaan’ voor iemand die weet of ziet in duisternis. Weten en zien heeft te maken met kennis (Gnosis) en visie. Het Sjamanisme kan gezien worden als de oudste vorm van non-duale kennis. Vóórdat de kennis werd weggezet in een georganiseerd onderwijssysteem als de Advaita Vedanta is de non-duale leer mondeling overgebracht van leraar tot leerling. De overdracht was voornamelijk energetisch en minder via geschriften. Daarnaast is er de associatie met inheemse natuurvolkeren. Sjamanisme is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Het is een Natural Law Traditie in zijn puurste vorm. Allskool is Sjamanisme in een modern jasje.