SELFINQUIRY

Atma is Sanskriet voor Zelf en Vicara is Sanskriet voor Onderzoek (Inquiry of Investigation). Atmavicara is een eeuwenoude methode om jezelf te onderzoeken.

De vraag: Wie of Wat ben Ik?’, is zo oud als de mensheid. In het voorportaal van de Griekse Tempel van Delphi staat:

'Gnothi Seauton' (Ken Uzelf)

 

Jezelf kennen is makkelijker gezegd dan gedaan. Zelfonderzoek is een levenslange beoefening en geen trucje wat je eens in de zoveel tijd doet. Een veelgemaakte 'fout' van tegenwoordig is om uitsluitend conceptueel te onderzoeken en daardoor vergeet men óók experimenteel te onderzoeken. Bij conceptueel onderzoeken ligt de focus in eerste instantie op het grotere geheel in plaats van de details en als men vergeet te experimenteren op detailniveau dan lijkt Zelfonderzoek geen haalbare zaak. Je komt niet tot je eigen kern. We zitten als moderne mensen veelal vast in het hoofd. Generaties van conditionering heeft ervoor gezorgd dat de mens ook niet meer weet hoe men uit het hoofd kan gaan, omdat zij deze toestand niet meer herkent. Het blijvend doen van experimenten op allerlei gebieden zorgt er stap voor stap voor dat je jezelf weer gaat herkennen, dat je weet wie of wat jij bent. Elk experiment geeft je (hernieuwde) informatie en inzichten in je conditioneringen, je voorkeuren, je overtuigingen, et cetera.

Het gaat bij Zelfonderzoek dus om her-kenning. Opnieuw her-inneren. Herkennen is synoniem aan zien en (blijven) herinneren staat synoniem voor beoefening. Het vraagt inzet en oefening, eindeloos her-halen, om blijvend te herinneren. Herkennen en herinneren dat je als mens in feite twee Zelven hebt. Het fictieve Zelf die gekoppeld is aan de maatschappij (Mans Law) én een reële Zelf die gekoppeld is aan de universele wetmatigheden (Natural Law). Ook hier zie je dat er, net als bij het conceptuele- en een experimentele onderzoek, één Zelf domineert terwijl beide in deze wereld nodig zijn. In deze domineert het fictieve Zelf, wat gekoppeld is aan door de mens bedachte- en gemaakte wetten. Het herkennen en herinneren van de universele wetmatigheden is de enige ware uitdaging in de wereld op dit moment. Zodra, en alleen áls, dit wordt herkend zal de planeet en haar bewoners gaan terugkeren in een staat van een natuurlijke homeostase (evenwicht).