BLOGS

Allskool blogs zijn just words geschreven door YATUSANTI, de founder van Allskool. Alle blogs gaan in de kern over één thema, namelijk bewustwording van de Mind of de psyche.

De blogs zijn filosofisch en zijn bedoeld om de mens het leven leren te begrijpen vanuit een mentaal of psychologischperspectief. Het maakt je bewust van de diepergaande zienswijze op het onderwerp. Het uiteindelijke doel is, perspectivistisch leniger (E. Wiss) ofwel mentaal flexibelerte zijn. Je maakt kennis met deze perspectivistische lenigheiden hopelijk stimuleert het om dieper te kijken, met name naar binnen.