VIBRATION

Niets staat stil in het universum. Alles beweegt. Altijd. Alles trilt. Dit principe wordt ook wel de wet van vibratie genoemd. Vaak wordt gebruik gemaakt van termen als energie of vibes, onbewust gaat het dan over dit proces. ‘Het kunnen voelen van iemands energie’ of ‘vinden dat iemand een fijne  of positieve energie over zich heeft’, et cetera. Al dit soort uitspraken verwijzen naar de wet van vibratie.

De mens is gebouwd met een (hoge mate van) gevoeligheid voor trillingen en frequenties. Energieën zijn in feite vibraties die de mens registreert. Ook wanneer men spreek over charisma of over iemands uitstraling is dit een registratie van vibraties. Vaak wordt uitstraling gezien als iets ontastbaars of abstract, echter het tegendeel is waar. Vibraties zijn wel degelijk materie, alleen heel subtiel. Net zoals lucht niet niets is. Het is subtiele materie, maar met de ogen niet waarneembaar. Op deze wijze waarnemen gaat voorbij aan het kijken met twee fysiologische ogen. De mens die onwetend is van deze wetmatigheid ziet de wereld alleen als echt als het door deze twee fysiologische ogen wordt waargenomen. De valkuil is dat men hierdoor alle andere zintuigelijke waarnemingen als vibraties, van minder belang kan ervaren, terwijl deze vibraties waardevolle informatie geven. Veelal is dit de waarnemingsstatus van de huidige mens.