CORRESPONDENCE

Weerspiegeling. Wat wij ervaren als binnenwereld is een weerspiegeling van wat we ervaren als buitenwereld en andersom. In onze menselijke ervaring ervaren we deze twee werelden, een dualiteit. Een innerlijke wereld en een uiterlijke wereld, een wereld om ons heen. Beide werelden weerspiegelen elkaar, maar in feite zijn ze één.

Dit principe wordt ook wel het ‘principe van verbondenheid of correspondentie’ genoemd. Beide werelden lijken apart van elkaar en daarom spreken we ook over ‘verbondenheid’ maar de realiteit is dat ze niet verbonden zijn maar één zijn. In oude tradities spreekt men ook wel over microkosmos en macrokosmos. Het lichaam en geest-organisme is de microkosmos en alles daarbuiten de macrokosmos. Het lichaam lijkt afgescheiden te zijn van het universum terwijl het niet zo is. Er is geen scheidingslijn. Het lijkt alleen maar zo.