‘INFLUENCE THE INFLUENCER’

Wanneer gedrag het interessegebied is, dan ontkom je niet aan het thema beïnvloeding of anders gezegd, in de meer hedendaagse gebruikte Engelse term 'influence’. Mensen om je heen beïnvloeden jouw gedrag, dit kan familie zijn, vrienden of collega's en mensen waar je tegenop kijkt of mensen die jij als een autoriteit ziet. Er wordt niet voor niets gesproken over ‘gedrag beïnvloedt gedrag’. Ik denk dat dit een mooi thema is om eens even bij stil te staan. Stilstaan bij vragen als: 


Wat is 
invloed eigenlijk? Waar hebben we het eigenlijk over als we het over beïnvloeding hebben? 

 

Een betekenis van het woord invloed is 'de eigenschap van iets of iemand om effect te hebben op iets of iemand anders'. Het woord beïnvloeding versterkt dit doordat je mét die invloed zelfs iemand of iets verandert. In deze betekenis zijn er altijd minstens twee mensen of objecten betrokken, de één beïnvloedt de één of de ander. Er is dus minimaal één beïnvloeder.  Dan kom ik op de volgende vraag: Wat kenmerkt een beïnvloeder?

 

Er zijn drie soorten beïnvloeders: de leraar (Maven), de verbinder (connector) en de verkoper (salesman).

 

Voor de leraar of Maven gaat het erom dat mensen bij elkaar blijven vanuit inzicht. Niet als doel maar vanuit het inzicht dat saamhorigheid een gevolg is. Een natuurlijke wetmatigheid. Door kennis op te doen van deze wetmatigheden zal verbinding vanzelf plaatsvinden. De Maven weet dit. Hij is gericht op het delen van kennis. Met name kennis over Zelfkennis. Maven stamt af van het Hebreeuwse ‘mēvīn’ wat vrij vertaald ‘een mens die weet’ betekent. 

 

De verbinder handelt tevens vanuit een diepere laag. Deze type influencer is vaak onbewust holistisch-bekwaam. Het doel voor de verbinder is mensen bij elkaar brengen. Hoe meer hoe beter. Als dit wordt bereikt is hij voldaan. 

 

De verkoper weet door communicatieve vaardigheden de ander over te halen om in te stemmen met zijn besluit. Zijn invloed is afhankelijk van getraindheid. Een mooi voorbeeld is NLP. Wanneer je de term NLP (NeuroLinguistischProgrammeren) ontleed staat er in feite ‘het zenuwstelsel beïnvloeden door middel van taal’. Ofwel door middel van communicatieve vaardigheden gedrag beïnvloeden. Deze (NLP) technieken werken in principe alleen wanneer de ontvanger in een onbewuste staat is. Met onbewuste staat bedoel ik de staat waarin het individu een diepe overtuiging heeft dat autoriteit van buitenaf komt. Dit geldt voor de meeste mensen wat gelijk verklaart waarom NLP werkt.

 

Ik wil nog even terug naar de definities van invloed en beïnvloeding, want is het daadwerkelijk zo dat er altijd minstens twee mensen of objecten betrokken zijn bij dit thema? Is het niet zo dat een mens niet wordt beïnvloed maar zich laat beïnvloeden? Dit betekent namelijk dat er slechts één autoriteit is en die zit vanbinnen. Er is maar één veroorzaker van je handelen en dat ben jijzelf. Óf je bent hiervan bewust óf je bent dat niet. Denken of aannemen dat invloed van buitenaf komt, van een ander mens of een object, is een staat van onwetendheid. Wanneer je handelt vanuit het idee dat je gedrag door een externe bron wordt veroorzaakt bevind je je in een soort trance. Een toestand van hypnose. Zien dat er eigenlijk maar één beïnvloeder in jouw leven zou hoeven zijn, namelijk jijzelf, is een staat van wetendheid. Vanuit deze zienswijze is beïnvloeding iets innerlijks. Ieder mens is zijn eigen beïnvloeder. Het enige verschil tussen mensen is de staat of niveau van bewustzijn. Hoe bewust is iemand hiervan? Waar staat iemand qua bewustzijn? Hoe diep gaat het holistisch besef? Wat is iemands perceptie? Hoe kijkt deze persoon naar zichzelf en naar anderen? Deze vragen zijn allemaal bepalend voor gedrag en voor de mate waarin je beïnvloedt en/of je laat beïnvloeden. 

 ’be your own influencer’.